Samorząd Uczniowski

Liczba odwiedzających: 3103

Mały Samorząd Uczniowski:
Przedstawiciele klas 1-3 :

Zofia Koźlik 2a oraz Natalia Laskowska 3b

Duży Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący: Julia Czerwińska 8b;

Zastępcy przewodniczącego: 

- Zuzanna Żyłowska 5a - rzecznik praw uczniów|

- Wiktoria Frydryszak 6b -  zastępca przewodniczącego do spraw wydarzeń, akcji i imprez

- Olaf Pieśniak 5a - zastępca przewodniczącego do spraw sportu