Opieka stomatologiczna w szkole

Liczba odwiedzających: 2679

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 roku ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad uczniem, dot. profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej sprawowanej nad uczniami uprzejmie informuję, że opiekę nad uczniami Naszej Szkoły – na podstawie porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego zawartego z Gminą Nieporęt – objął gabinet stomatologiczny:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODENT”
ul. Jana Kazimierza 257
05-126 Nieporęt

DNI PRZYJĘĆ: środy w godz. 8.30-10.30,
na podstawie zgody obydwojga rodziców/opiekunów prawnych