O nas

Liczba odwiedzających: 3570

      W naszej świetlicy staramy się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Uczymy dzieci współdziałania w grupie i zwracamy uwagę na umiejętność komunikowania się. Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu i odrabiania zadań domowych.                                                                  
      Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas. Organizujemy ciekawe zajęcia, bierzemy udział w projektach, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia: plastyczne, czytelnicze, muzyczne, filmowe, kółko języka migowego, zabawy sensoryczne, doświadczenia itp. Organizujemy konkursy z nagrodami.

Serdecznie Zapraszamy

Godziny pracy świetlicy:  06.50 – 17.30

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7:00- 17.00. Dzieci przyjmowane są do świetlicy do godziny 09:00.