Projekty

Liczba odwiedzających: 765

W roku szkolnym 2022/2023 Świetlica w Stanisławowie Pierwszym bierze udział w projektach:

 „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie …KOLORÓW ŚWIATA

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” 

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz"

PROJEKTY
PROJEKTY, foto nr 1, PROJEKTY, foto nr 2, PROJEKTY, foto nr 3,