Ogłoszenia związane z funkcjonowaniem szkoły.

Data: 01.09.2021 r., godz. 07.50    Liczba odwiedzających: 2706

W tym miejscu będą ukazywały się ważne ogłoszenia Dyrektora szkoły związane z funkcjonowaniem placówki.